Từ: audacioso

Thêm vào: 05/01/2010 Đã nghe: 20 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: abalçar, Catânia, buchinina, Caetano Veloso, critomancia