Từ: augurer

Thêm vào: 30/01/2013 Đã nghe: 5 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Joffre DumazedierManneken Pisl'épinardgradésévoque