Từ: aumentativo

Thêm vào: 15/05/2009 Đã nghe: 54 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: capturadasfamiliazinhacascalpilequeaugustobrigense