Từ: aviatrice

Thêm vào: 23/05/2011 Đã nghe: 7 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: chaque jour, névrose traumatique, L'homme armé, divertissement, sacrebleu