Từ: avoir du retard

Thêm vào: 16/05/2012 Đã nghe: 287 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: qui est-ce