Cách phát âm avost

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: lo cosinlo cotèlla còcalo còllo còs