Từ: böhmische Küche

Thêm vào: 30/08/2012 Đã nghe: 427 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Essentialisierungstendenz