Từ: Bürokratenklasse

Thêm vào: 23/06/2012 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: leistungssteigernd, Herrschaftszeiten, Fortschrittsbalken, Jürgen Habermas, Goethe Institut