Từ: Büyük Türkiye Hayali

Thêm vào: 05/10/2012 Đã nghe: 142 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Yayladağı, balina eti, Van kedisi, Lübnan, züğürt