Từ:

Thêm vào: 30/10/2011 Đã nghe: 23 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Forgács, hajóra szállni, megbomlik, galagonyabokor, hánytató galambgomba