Cách phát âm baluá

Từ ngẫu nhiên: chèkdeklamáevakuágustakanta