Từ: baterie

Thêm vào: 08/10/2009 Đã nghe: 43 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: coleg de serviciu, dulgher, Crișana, Ionela, reînnoire