Cách phát âm batlh 'etlh

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: QeDqa'vamDenIbnganHur'IqnganlIghongan