Cách phát âm batlh 'etlh

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: qa' wIje'meH maSuv.Dubotchugh yIpummoH.mataHmeH maSachnISta'mey Dun, bommey Dun.Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.