Từ: bavardage

Thêm vào: 04/04/2010 Đã nghe: 143 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: prestigieuxAslonneshuileBessayPierre Schlumberger