Từ: bayyek

Thêm vào: 22/10/2008 Đã nghe: 32 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sinang-sangdo, Sinait, abagatan, agpatpatang, apagsipnget