Từ: Beispielaufgabensammlung

Thêm vào: 04/04/2013 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Gumperz, Stielhandgranate, Lochau, Beschaltungskraft, Kapitalinfusion