Từ: belt

Thêm vào: 21/07/2008 Đã nghe: 6.5K lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Richard Wollheim, coffee, Rachel McAdams, dowager, pissed