Từ: beraad

Thêm vào: 27/07/2010 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: boter