Từ: Bernard Caïazzo

Thêm vào: 11/12/2009 Đã nghe: 84 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: maitre d'hôtel, Nantais, Avantiq, faut, Les Deux Magots