Từ: Bertran de Born

Thêm vào: 11/01/2010 Đã nghe: 90 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: l'ère, développement durable, Mats Levén, Ch'ti, Tende (France)