Từ: biéda

Thêm vào: 03/10/2010 Đã nghe: 19 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: fetèła