Từ: bohrín

Thêm vào: 17/10/2012 Đã nghe: 3 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: BæjarnafnmargurheyrnartólIngibjörgölgerð