Từ: brasure forte

Thêm vào: 15/01/2010 Đã nghe: 160 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: privilégié