Từ: Buenas tåtdes

Thêm vào: 06/01/2010 Đã nghe: 147 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: pan, songsong, trenta, Kuånto båli-ña este?, á’paka