Cách phát âm Buenas tåtdes

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Håfa tatamanu hao?Mamaolek ha' yo'Todu maolekHåyi nå'ån-mu?Kao siña hao fumino'Chamoru?