Cách phát âm buve

trong:

Từ ngẫu nhiên: chitanhatuMhoroMborobecheMunashe