Từ: caca d’oie

Thêm vào: 09/02/2010 Đã nghe: 668 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Derrick de KerckhoveLouis VauxcellesBetaucourtAuvers-sur-Oiseguérit