Từ: Calitor

Thêm vào: 23/08/2009 Đã nghe: 26 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: moyen-âgeVanillefourcheApprieuconsidéré