Từ: Canaques

Thêm vào: 16/01/2010 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Porté-Puymorens, Jean-Louis-Ernest Meissonier, taux, parce que, miaihle