Từ: candissoir

Thêm vào: 06/02/2010 Đã nghe: 4 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: divisé, Rachida Dati, Dubois, Sévigné, coup de foudre