Từ: capitalismo

Thêm vào: 18/04/2008 Đã nghe: 39 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: tivéssemosninguém realmente sabeinexigidopeixejaraqui