Từ: casser la croûte

Thêm vào: 12/01/2010 Đã nghe: 178 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: abjurasse