Từ: Cathedra Petri

Thêm vào: 02/10/2013 Đã nghe: 41 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Me vitare turnam iubesa capite ad calcemdeviumAblativus locativusreuniens