Từ: Cauria

Thêm vào: 26/07/2012 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: arancio, colpo di fulmine, grossomodo, coltan, reginette