Cách phát âm Cetus Corporation

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: fuckshut upyouroofy'all