Cách phát âm chèz

Từ ngẫu nhiên: panyebèfbourikchwalkabrit