Cách phát âm cha lua

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: chàohencưasinh viên