Cách phát âm che’lu

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Dispensa yo'Buen ProbechuMångge i kemmon?PuediGuafe