Cách phát âm che’lu

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Kuånto båli-ña este?Si Yu'us Må'åse'Fanatåttetaotaomonaáttilong