Cách phát âm che’lu

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Ådios EstaBuena suetteBiba!Puedi ha' todu maolekTa fañocho