Cách phát âm chigwagwagwa

trong:

Từ ngẫu nhiên: chitanhatuMhoroMborobecheMunashe