Từ: chromodynamique quantique

Thêm vào: 13/01/2010 Đã nghe: 33 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Joffre DumazedierManneken Pisl'épinardgradésévoque