Từ: chudobný

Thêm vào: 06/07/2009 Đã nghe: 56 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: upokojiťspupnýčasticadižďbosoráctvo