Từ: Claude Crépeau

Thêm vào: 10/07/2009 Đã nghe: 475 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Villejuif — Louis Aragon, Courageux, retrouvailles, mixte, exécrable