Từ: collatéralement

Thêm vào: 22/01/2010 Đã nghe: 6 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: chaque jour, névrose traumatique, L'homme armé, divertissement, sacrebleu