Từ: concizie

Thêm vào: 23/05/2012 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: brasardă, Carol I, linie de tramvai, Cezar, caschetă