Từ: condimenta

Thêm vào: 08/09/2009 Đã nghe: 12 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Éibar, La mala educación, Patagonia Argentina, huancaina, capitulación