Từ: conductueur ohmique

Thêm vào: 14/02/2010 Đã nghe: 8 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: apprendre à vivrecanapéCharles AznavourDieulafoyissu