Từ: Conea

Thêm vào: 13/05/2009 Đã nghe: 15 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Nicholas Georgescu-RoegenconstanţăNu vorbesc româneştescorpiepălăvrăgi