Từ: consécutivement

Thêm vào: 22/01/2010 Đã nghe: 9 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: porche, jaillit, Jean-Luc Godard, recherche de vitesse, casteljau