Từ: copernicio

Thêm vào: 11/12/2010 Đã nghe: 12 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: finocchietto, Emilio Pucci, Raffaele, schiava, Tempio Malatestiano