Cách phát âm crapa

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: poverettsuubarbùncùucom'a l'è?