Từ: culpabilité

Thêm vào: 03/10/2012 Đã nghe: 117 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sud-sud-est, Bonvalais, Île Tromelin, Baltica, Gabrielle